ตัวอย่างผลงาน

งานติดตั้งที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

SOUND SYSTEM PROJECT โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ขอบเขตของงานระบบเสียง            บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงตามสายของทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน          ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านอาจารย์จำเริญ สีมารัตน์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทนัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี

SOUND SYSTEM PROJECT ติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี ขอบเขตของงานระบบเสียง         บริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากเทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เป็นระบบเสียงที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานกิจกรรมของเทศกาลต่างๆ กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เป็นต้น       ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และท่านโสภา ลีลาแยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการระบบเสียง งานติดตั้งที่โรงเรียนธนินทรวิทยา

โรงเรียนธนินทรวิทยา ได้จัดทำระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็นเสียงประชาสัมพันธ์ในตัวอาคารเรียนและสนามหญ้ารวมถึงสนามเด็กเล่น ให้ได้ยินเสียงทั่วทุกจุดที่ต้องการ แต่เสียงประกาศจะต้องไม่ไปรบกวนบ้านเรือนประชาชนหรือรบกวนน้อยที่สุด (เนื่องจากระบบเสียงเดิมเสียงไปรบกวนประชาชนจนถูกร้องเรียน) การติดตั้งระบบเสียงในส่วนของอาคารเรียนใช้เป็นลำโพงขนาด 6 1/2 นิ้ว จำนวน 24 ตัว กระจายตามจุดต่างๆ และในส่วนสนามหญ้าหน้าโรงเรียนใช้เป็นลำโพงฮอร์น Wide Range จำนวน 7 ใบ การติดตั้งเน้นตำแหน่งที่ได้ยินชัดเจน ไม่ต้องเปิดเสียงให้ดัง โดยใช้เพาเวอร์แอมป์แยกต่างหากเพื่อควบคุมความดังให้อยู่ในวงจำกัดให้มากที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม