การทำงานและกำลังการผลิต

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องเสียง งานชุดประชุม รับออกแบบ และผลิตงานโลหะตามความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม CAD/CAM และเครื่องจักรอันทันสมัย บริการ ปั้ม พับ โลหะแผ่นด้วยเครื่องจักร CNC ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และพ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรมด้วยระบบ Electro-Static Power Coating ที่สมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมบริการซิลส์สกรีน แบบครบวงจรการผลิต

กระบวนการผลิต

กระบวนการวิจัย และ ออกแบบเครื่องเสียง

กระบวนการผลิตเครื่องเสียง

กระบวนการวิจัย และ พัฒนาการออกแบบโลหะ

กระบวนการผลิตโลหะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ทีมออกแบบเครื่องเสียง

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

 • วงจร Analog / Digital และ Simulation

 • โปรแกรม Controller และ DSP

 • แผงวงจร PCB แบบ 3 มิติ

 • ภาคจ่ายไฟ Switching Mode

 • ระบบเชื่อมต่อ IP Network WI-FI Bluetooth

วิศวกรโลหะ

 • โครงสร้าง Sheet Metal

 • ระบบระบายความร้อน Heat Sink

ช่างเทคนิค

 • LAB จัดทำ และทดลองเครื่องต้นแบบ

 • ตรวจสอบสเปค และสมรรถนะ

 • ติดตั้งและทดสอบการใช้งานจริง

ทีมออกแบบลำโพง

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

 • วงจร Crossover Network และ Simulation
 • PCB ระบบ 3 มิติ Speaker Cabinet และ Simulation

วิศวกรตู้ลำโพง

 • ตู้ลำโพงแบบตั้งพื้น
 • ตู้ลำโพงติดผนัง
 • ตู้ลำโพงแบบแขวน Line Array

ช่างเทคนิค LAB

 • จัดทำ และทดลองลำโพงต้นแบบ
 • ตรวจสอบสเปค และสมรรถนะ
 • ติดตั้งทดสอบการใช้งานจริง

เครื่องมือวัดและตรวจสอบ

สเปคเครื่องเสียง

 • Frequency, Level, THD, FFT, Gain, Phase, Xtalk
 • Signal latency, PureSound steepness, DCV, DCR, Impedance

สเปคลำโพง

 • Frequency, THD, Impedance, Resonance, DC Resistance
 • Sound Pressure Level dBSPL, Speaker Polarity
 • Rub & Buzz defects analysis, Thiele/Small

มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า

 • AC/DC Withstanding high voltage output
 • Insulation Resistance
 • Ground Continuity

Audio Analyzer  (AP-SYSTEM-ONE)

วิเคราะห์สัญณาณเสียงด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานที่ถูกต้อง 

Audio Analyzer (FX-100)

การออกแบบ และทดสอบด้วยเครื่องวิเคราะห์สัญณาณเสียงระดับมืออาชีพที่สามารถทำการตรวจวัดลักษณะสัญญาณเสียงต่างๆ รวมถึงการทดสอบผ่าน หรือไม่ผ่านภายใน 1 วินาที สำหรับการทดสอบอิมพีแดนซ์ของลำโพงการตรวจวัดเสียงแบบดิจิตอลและแบบอนาล๊อกด้วยคุณสมบัติดังนี้

- ความเร็วในการวัดที่เร็วที่สุด

- ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้

- ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติ

ELECTRICAL SAFETY TESTER (GPT-9803)

มั่นใจเรื่องความปลอดภัยจากปัญหาไฟฟ้ารั่ว ด้วยกระบวนทดสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก.1195-2536

SOFTWARE DESIGN (ALTIUM)

ทีมงานออกแบบ PCB สามารถออกแบบวงจร PCB ได้ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า

SOFTWARE DESIGN (INVENTOR)

ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ออกแบบงานโลหะด้วย Software ที่ทันสมัย เพื่อความถูกต้อง และแม่นยำ

SOFTWARE DESIGN (SOLID WORK)

จำลองการทำงานด้วย Software 3D ทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงาน เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน และลดปัญหาในการผลิตจริง

GROUND CONTINUITY TESTER (GCT-630)

ทดสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของขั้วต่อสายดินตามมาตรฐาน มอก.1195-2536 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน

การออกแบบโดย CAD/CAM

          ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและวิศวกรรมได้นำเสนอแนวความคิดใหม่ ๆ  ในโลกของการออกแบบเพื่อให้ผู้ออกแบบ และวิศวกรใช้สร้างแบบจำลองชิ้นงานในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งจะกลายเป็นหัวใจหลักของการทำงานต่างๆ ตลอดของกระบวนการออกแบบ และผลิต ที่จะสามารถเข้ามาอ้างอิง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้ออกแบบ และวิศวกรได้สร้างขึ้นมา ซึ่งจะช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาการทำงานลงขณะที่จะเพิ่มคุณภาพของงานได้อย่างเห็นผล           

          เทคโนโลยีการออกแบบ CAD/CAM นี้ สามารถเข้าไปเพิ่มศักยภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับบริษัทเอ็นพีอีที่รับงานออกแบบ และผลิตสินค้างานโลหะต่างๆ เช่น แท่นเครื่องขยายเสียง ตู้ Rack ตู้ Control ตู้ใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ฯ

เครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต

เครื่องปั้มเจาะ CNC PUNCHING   รุ่น Prima SGe5 Punch & Shear

Description Punching ลักษณะงานปั้มเจาะ และตัดแผ่นโลหะ

Punching Ability ความสามารถเจาะ+ตัดชิ้นงานหนาได้ สูงสุด

Steel Thickness : เหล็ก   3   mm.

Stainless Thickness  : สเตนเลส   2.5   mm.

Aluminum Thickness  : อลูมิเนียม   4  mm.

 

 

 

เครื่องปั้มเจาะ CNC PUNCHING รุ่น Trumpf TC2020 R FMC

Description Punching ลักษณะงานปั้มเจาะแผ่นโลหะ

Punching Ability ความสามารถเจาะชิ้นงานหนาได้ สูงสุด

Steel Thickness : เหล็ก 6 mm.

Stainless Thickness : สเตนเลส 3 mm.

Aluminum Thickness : อลูมิเนียม 6 mm.

 

 

 

เครื่องปั้มเจาะ CNC PUNCHING รุ่น AMADA VIPROS 357

Description Punching ลักษณะงานปั้มเจาะแผ่นโลหะ

Punching Ability ความสามารถเจาะชิ้นงานหนาได้ สูงสุด

Steel Thickness : เหล็ก 6 mm.

Stainless Thickness : สเตนเลส 3 mm.

Aluminum Thickness : อลูมิเนียม 6 mm.

 

 

 

เครื่องพับ CNC BENDING รุ่น FBD-50  

CNC control  :  NC9-EX II  Auto High Precision Bending

Length  :  ขนาดความยาวที่พับได้  2000  mm.

Type  :  ลักษณะงาน พับขึ้นรูปแผ่นโลหะได้ที่ความหนาไม่เกิน 4.5 mm. (เหล็ก, อลูมิเนียม, สเตนเลส)                       

 

 

 

              

เครื่องพับ CNC BENDING รุ่น RG-100

CNC control : Auto-Backgauge II

Length : ขนาดความยาวที่พับได้ 3000 mm.

Type : ลักษณะงาน พับขึ้นรูปแผ่นโลหะได้ที่ความ หนาไม่เกิน 4.5 mm. (เหล็ก, อลูมิเนียม, สเตนเลส)

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องพับ CNC BENDING รุ่น RG-35s

CNC control : NC-9 EV Auto High Precision Bending

Length : ขนาดความยาวที่พับได้ 1200 mm.

Type : ลักษณะงาน พับขึ้นรูปแผ่นโลหะได้ที่ความหนาไม่เกิน 3.0 mm. (เหล็ก, อลูมิเนียม, สเตนเลส)

 

 

 

 

 

ประเภทงานเชื่อม

     การเชื่อมชิ้นส่วนโลหะแผ่นเข้าด้วยกันสามารถทำได้ผ่านเครื่องเชื่อมโลหะ ได้แก่ การเชื่อมจุด Spot welding และการเชื่อม MIG (Metal Inert Gas)

เครื่องเชื่อมจุด Spot welding

   ใช้ในการเชื่อมเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่มากในช่วง 0.5 – 1.6 มม. ในแต่ละจุดเชื่อมเครื่องสามารถกำหนดกระแส และเวลาในการเชื่อมได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความหนาที่แตกต่างกัน

เครื่องเชื่อม MIG (Metal Inert Gas)

     ใช้เชื่อมชิ้นงานที่เป็นเหล็กแผ่นหนาตั้งแต่ 1.2 มม.ขึ้นไป การเชื่อมแบบ MIG จะทำให้ได้แนวเชื่อมสะอาดไม่ต้องทำความสะอาดมาก สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมได้เร็วกว่า ดังนั้นเครื่องประเภทนี้จึงเหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความสวยงามมากกว่า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพ่นสีและงานซิลค์สกรีน

การพ่นสีสำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นสีเคลือบผงอุตสาหกรรม

เป็นระบบสเปรย์ล้างไขมันและพ่นเคลือบสีระบบ Electro-static Powder Coating ผ่านตู้อบชิ้นงานตามอุณหภูมิที่กำหนด  ทำให้ชิ้นงานเคลือบสีสมบูรณ์ที่สุด ก่อนทำการซิลค์สกรีนตามลำดับ รองรับชิ้นงานที่มีขนาดสูงสุด 800 มม. x 800 มม. x 2200 มม.