บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องเสียง และงานโลหะแผ่นทุกประเภท มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีระบบการผลิตและ เครื่องจักร CNC ที่ทันสมัย ควบคุมตรวจสอบทุกขั้นตอนตามมาตรฐานสากล ใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั้งส่งมอบสินค้า และบริการหลังการขาย 

สินค้าของเรา

ตัวอย่างผลงาน

แสดงทั้งหมด

งานติดตั้งที่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

SOUND SYSTEM PROJECT โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ขอบเขตของงานระบบเสียง บริษัท นัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงตามสายของทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและจัดกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านอาจารย์จำเริญ สีมารัตน์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทนัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี

SOUND SYSTEM PROJECT ติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี ขอบเขตของงานระบบเสียง บริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากเทศบาลเมืองบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบเสียงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบางกะดี เพื่อใช้ในการกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน เป็นระบบเสียงที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมทุกประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นงานประชุม งานกิจกรรมของเทศกาลต่างๆ กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า เป็นต้น ทางบริษัทนัฐพงษ์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ขอกราบขอบพระคุณทางท่านธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี และท่านโสภา ลีลาแยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา มา ณ ที่นี้ด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนบริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มาอย่างต่อเนื่องครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม