Home NPE kit ชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ เสียงสัญญาณ / เสียงดนตรี / เสียงสัตว์ / วงจรเสียงต่างๆ

PK-4002

KIT MELODY ORGAN 25KEY PK-4002 ไม่ลงปริ้นท์

แบรนด์
สถานะ
In Stock
สั่งซื้อได้ที่
แชร์
TECH SPECS
PRODUCT DETAIL
เป็นวงจรสร้างเสียง 25 ความถี่เสียง ที่ได้มีลักษณะเสียงที่สั่น เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นโดย
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความถี่ของเครื่องดนตรีประเภทออร์แกน มีสวิทช์กดจำนวน 25
ตัว สำหรับแต่ละความถี่วางเรียงลำดับกันในการใช้งาน สามารถกำเนิดความถี่ได้เพียงหนึ่ง
ความถี่ในขณะเดียวกัน วงจรทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟตรง 9 โวลท์ กินกระแส 100 mA
เป็นวงจรสร้างเสียง 25 ความถี่เสียง ที่ได้มีลักษณะเสียงที่สั่น เพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นโดย
ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับความถี่ของเครื่องดนตรีประเภทออร์แกน มีสวิทช์กดจำนวน 25
ตัว สำหรับแต่ละความถี่วางเรียงลำดับกันในการใช้งาน สามารถกำเนิดความถี่ได้เพียงหนึ่ง
ความถี่ในขณะเดียวกัน วงจรทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟตรง 9 โวลท์ กินกระแส 100 mA
*ระยะเวลาการจัดส่งยังไม่รวมเวลาที่ร้านค้าเตรียมสินค้า 7 วัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - EMS (3-5 วันทำการ)
-

สินค้าที่เกี่ยวข้อง