Home NPE kit ชุดคิทอิเล็กทรอนิกส์ เสียงสัญญาณ / เสียงดนตรี / เสียงสัตว์ / วงจรเสียงต่างๆ

PK-4001 ไม่ลงปริ้นท์

Kit Mini Organ 13Key PK-4001 ไม่ลงปริ้นท์

แบรนด์
สถานะ
Out of Stock
สั่งซื้อได้ที่
แชร์
TECH SPECS
PRODUCT DETAIL
เป็นวงจรสร้างเสียง 13 ความถี่ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความถี่ของเครื่องดนตรีประเภท
ออร์แกนมีสวิทช์กดจำนวน 13 ตัว สำหรับแต่ละความถี่วางเรียงลำดับกัน ในการใช้งาน
สามารถกำเนิดความถี่ได้เพียงหนึ่งความถี่ในขณะเดียว วงจรทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟตรง
9 V กินกระแส 80 mA
เป็นวงจรสร้างเสียง 13 ความถี่ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความถี่ของเครื่องดนตรีประเภท
ออร์แกนมีสวิทช์กดจำนวน 13 ตัว สำหรับแต่ละความถี่วางเรียงลำดับกัน ในการใช้งาน
สามารถกำเนิดความถี่ได้เพียงหนึ่งความถี่ในขณะเดียว วงจรทำงานโดยใช้แหล่งจ่ายไฟตรง
9 V กินกระแส 80 mA
*ระยะเวลาการจัดส่งยังไม่รวมเวลาที่ร้านค้าเตรียมสินค้า 7 วัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - EMS (3-5 วันทำการ)
-

สินค้าที่เกี่ยวข้อง