โครงการโรงงานสีขาว ประจำปี 2566

บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำโครงการโรงงานสีขาว โดยให้มีการตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานภายในโรงงานประจำปี 2566