Home NPE kit Electronic Kit Signal / Music / Animal sounds / Circuit sounds

PK-007 ไม่ลงปริ้นท์

Kit Silent PK-007 ไม่ลงปริ้นท์

Brand
Status
In Stock
Order At
Share
TECH SPECS
PRODUCT DETAIL
วงจรไซเรนจัดเป็นวงจรเสียงเตือนภัยที่สามารถปรับจังหวะช้าเร็วของเสียงได้ โดยจะใช้ไฟ
เลี้ยงวงจร 12 Vdc ส่วนของลำโพงก็จะใช้ลำโพงฮอร์นขนาด 15 W ที่ 8 ohm
วงจรไซเรนจัดเป็นวงจรเสียงเตือนภัยที่สามารถปรับจังหวะช้าเร็วของเสียงได้ โดยจะใช้ไฟ
เลี้ยงวงจร 12 Vdc ส่วนของลำโพงก็จะใช้ลำโพงฮอร์นขนาด 15 W ที่ 8 ohm
*ระยะเวลาการจัดส่งยังไม่รวมเวลาที่ร้านค้าเตรียมสินค้า 7 วัน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด - EMS (3-5 วันทำการ)
-